தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

MannA Ulakattu Mannutal-mannA Ulakattu Mannutal

mannA ulakattu mannutal

165
mannA ulakattu mannutal kuRittOr
tam pukaz n'iRIit tAm mAyn'tanarE;
tun aruj ciRappin uyarn'ta celvar,
inmaiyin irappOrkku IiyAmaiyin,
5
tonmai mAkkaLin toTarpu aRiyalarE;
tAL tAz paTu maNi iraTTum, pU n'utal,
ATu iyal yAnai pATun'arkku arukAk
kETu il n'al icai vaya mAn tOnRalaip
pATi n'inRanenAka, 'konnE
10
pATu peRu paricilan vATinan peyartal ena
n'ATu izan'tataninum n'ani innAtu' ena,
vAL tan'tananE, talai enakku Iya,
tannin ciRan'tatu piRitu onRu inmaiyin;
ATu mali uvakaiyoTu varuval,
15
OTAp pUTkai n'in kizamaiyOR kaNTE.
tiNai atu; tuRai paricil viTai.
tampiyAl n'ATu koLLappaTTuk kATu paRRiyirun'ta kumaNanaik kaNTu, avan tan vAL koTuppak koNTu van'tu, iLag kumaNaRkuk kATTi, perun'talaic cAttanAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:10:47(இந்திய நேரம்)