தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

MAka Vicumpin-mAka Vicumpin

mAka vicumpin

400
mAka vicumpin veN tigkaL
mU ain'tAn muRai muRRa,
kaTal n'aTuvaN kaNTanna en
iyam icaiyA, marapu Etti,
5
kaTait tOnRiya kaTaik kagkulAn
palar tujcavum tAn tujcAn,
ulaku kAkkum uyar .........k
kETTOn, en'tai, en teN kiNaik kuralE;
kETTataRkoNTum, vETkai taNTAtu,
10
tonRu paTu citAar marugku n'Ikki,
mikap peruj ciRappin vIRu.......
...........................................................lavAna
kaligkam aLittiTTu en arai n'Okki,
n'Ar ari n'aRavin n'AL makiz tUgkun'tu;
15
pOtu aRiyEn, patip pazakavum,
tan pakai kaTital anRiyum, cErn'tOr
pacip pakai kaTitalum vallan mAtO;
maRavar malin'ta ta.............................................
kELvi malin'ta vELvit tUNattu,
20
irug kazi izitaru........ kali vagkam
tERu n'Irp parappin yARu cIttu uyttu,
tuRaitoRum piNikkum n'al Ur,
uRaivu in yANar,........ kizavOnE!
tiNai atu; tuRai iyanmozi.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:11:02(இந்திய நேரம்)