தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

MAcu ARa Vicitta-mAcu ARa Vicitta

mAcu aRa vicitta

50
mAcu aRa vicitta vArpuRu vaLpin
mai paTu marugkul poliya, majjai
oli n'eTum pIli oN poRi maNit tAr,
polag kuzai uzijaiyoTu, poliyac cUTTi,
5
kuruti vETkai uru kezu muracam
maNNi vArA aLavai, eNNey
n'urai mukan'tanna men pUj cEkkai
aRiyAtu ERiya ennait teRuvara,
iru pARpaTukkum n'in vAL vAy ozittatai
10
atUum cAlum, n'al tamiz muzutu aRital;
atanoTum amaiyAtu, aNuka van'tu, n'in
matanuTai muzavuttOL Occi, taNNena
vIciyOyE; viyaliTam kamaza,
ivaN icai uTaiyOrkku allatu, avaNatu
15
uyar n'ilai ulakattu uRaiyuL inmai
viLagkak kETTa mARukol
valam paTu kurucil! n'I Igku itu ceyalE?
tiNai atu; tuRai iyanmozi.
cEramAn takaTUr eRin'ta peruj cEral irumpoRai muracukaTTil aRiyAtu ERiya mOcikIranait tavaRu ceyyAtu, avan tuyil ezun'tuNaiyum kavari koNTu vIciyAnai mOcikIranAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:11:09(இந்திய நேரம்)