தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

MuL KAl KArai-muL KAl KArai

muL kAl kArai

258
muL kAl kArai mutu pazan Eyppat
teRippa viLain'ta tIm kan'tAram
n'iRutta Ayam talaiccenRu uNTu,
paccUn tinRu, pain' n'iNam perutta
5
eccil Irg kai vilpuRam timiri,
pulam pukkananE, pul aNal kALai;
oru muRai uNNAaLavai, peru n'irai
Urp puRam n'iRaiyat tarukuvan; yArkkum
toTutal Ompumati, mutu kaL cATi;
10
A tarak kazumiya tukaLan,
kAytalum uNTu, ak kaL veyyOnE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
......................ulOccanAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:11:47(இந்திய நேரம்)