தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Mun'n'Ir N'AppaN Timil-mun'n'Ir N'AppaN Timil

mun'n'Ir n'AppaN timil

60
mun'n'Ir n'AppaN timil cuTar pOla,
cemmIn imaikkum mAka vicumpin
ucci n'inRa uvavu mati kaNTu,
kaTci majjaiyin curamutal cErn'ta,
5
cil vaLai viRaliyum, yAnum, val virain'tu,
tozutanem allamO, palavE kAnal
kazi uppu mukan'tu kal n'ATu maTukkum
Araic cAkATTu Azcci pOkkum
uranuTai n'On pakaTTu anna em kOn,
10
valan iragku muracin vAy vAL vaLavan,
veyil maRaik koNTa uru kezu ciRappin
mAlai veN kuTai okkumAl enavE?
tiNai atu; tuRai kuTai magkalam.
cOzan kurAppaLLit tujciya perun' tirumAvaLavanai uRaiyUr maruttuvan tAmOtaranAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:12:02(இந்திய நேரம்)