தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Muzagku Mun'n'Ir-muzagku Mun'n'Ir

muzagku mun'n'Ir

18
muzagku mun'n'Ir muzuvatum vaLaiip
paran'tupaTTa viyal jAlam
tALin tan'tu, tam pukaz n'iRIi,
oru tAm Akiya uravOr umpal!
5
onRu pattu aTukkiya kOTi kaTai irIiya
perumaittAka, n'in AyuLtAnE!
n'Irt tAzn'ta kuRug kAjcip
pUk katUum ina vALai,
n'uN Aral, paru varAl,
10
kurUuk keTiRRa, kuNTu akazi;
vAn uTkum vaTi n'IL matil;
mallal mUtUr vaya vEn'tE!
cellum ulakattuc celvam vENTinum,
jAlam kAvalar tOL vali murukki,
15
oru n'I Akal vENTinum, ciRan'ta
n'al icai n'iRuttal vENTinum, maRRu atan
takuti kEL, ini, mikutiyALa!
n'Ir inRu amaiyA yAkkaikku ellAm
uNTi koTuttOr uyir koTuttOrE;
20
uNTi mutaRRE uNavin piNTam;
uNavu enappaTuvatu n'ilattoTu n'IrE;
n'Irum n'ilanum puNariyOr INTu
uTampum uyirum paTaitticinOrE;
vitti vAn n'Okkum pun pulam kaN akan
25
vaippiRRu Ayinum, n'aNNi ALum
iRaivan tATku utavAtE; atanAl,
aTu pOrc ceziya! ikazAtu vallE
n'ilan n'eLi marugkil n'Ir n'ilai perukat
taTTOr amma, ivaN taTTOrE;
30
taLLAtOr ivaN taLLAtOrE.
tiNai potuviyal; tuRai mutumozik kAjci.
pANTiyan n'eTujceziyanaik kuTapulaviyanAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:12:17(இந்திய நேரம்)