தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Tamil Illakanam-சார்

 • பாடம் - 4

  C02114. சார்பு எழுத்துகள்

   

  இந்தப் பாடம் என்ன சொல்கிறது?

  சார்பு எழுத்துகள் என்றால் என்ன என்பதைத் தெரிவிக்கிறது. சார்பு எழுத்துகள் பத்து வகைப்படும் என்பதையும் அவற்றின் விளக்கங்களையும் உணர்த்துகிறது.


  இந்தப் பாடத்தைப் படிப்பதால் என்ன பயன் பெறலாம்?

  சார்பு எழுத்துகளின் வகைகளைப் பிரித்துக் காணலாம்.

  சார்பு எழுத்துகள் எந்தச் சூழ்நிலைகளில் வருகின்றன என்பதை உணரலாம்.

  உயிர்மெய் எழுத்துகளின் வரிவடிவம் பற்றி விரிவாகக் காணலாம்.

  சார்பு எழுத்துகள் பெறும் மாத்திரைகளை அறியலாம்.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 01-09-2016 02:43:52(இந்திய நேரம்)