தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Kavimaniyin Kavithaikal

பொருளடக்கம்
அணிந்துரை
 
I. மலரும் மாலையும்
 
 
(எண் - பாடல் எண்)
 
 
தெய்வப்பாடல்கள் (1-37)
 
 
பக்தி மஞ்சரி (38-105)
 
 
இலக்கியம் (106-184)
 
குழந்தைப் பாடல்கள் (185-390)
 
கதைப் பாட்டுக்கள் (391-488)
 
உள்ளமும், உணர்வும் (489-636)
 
சமூகம் (637-842)
 

பிஜித்தீவு தமிழருக்கு வாழ்த்து 766-773

119
 
தேசீயம் (843-930)
 
தனிமனிதர் வாழ்த்து (931-1056)
 
நிறுவன வாழ்த்து (1057-1112)
 
 
பத்திரிகை வாழ்த்து (1113-1174)
 
 
புத்தக வாழ்த்து (1175-1245)
 
 
பொதுவான வாழ்த்துக்கள் (1246-1270)
 
 
இரங்கல் பாடல்கள் (1271-1329
 
 
பிறபாடல்கள் (1330-1388)
 
 
II. மருமக்கள் வழி மான்மியம்
 
 
III ஆசியஜோதி
 
 
IV உமர்கய்யாம் பாடல்கள் (1670-1784)
 
 
....361-380
 
 
V தே.வி.யின் கீர்த்தனங்கள்
 
 
பின்னிணைப்புகள்
 
இப்பதிப்பில் ஆளப்பட்டுள்ள சுருக்கக் குறியீட்டு விளக்கம்
ஆ.ஜோ.
-
ஆசிய ஜோதி
கை.எ.பி.
-
கையெழுத்துப்பிரதி
சி.பி.
-
சிறுபிரசுரம்
தே.வி.
-
தேசிய விநாயகம்
தே.வி.கீ
-
தேவியின்கீர்த்தனங்கள்
ம.மா
-
மலரும் மாலையும்
ம.மா.தொ.இ.பா.
-
மலரும் மாலையும் தொகுதியில் இல்லாத பாடல்
ம.மா.தொ.இ.பாடல்
-
மலரும்மாலையும் தொகுதியில் இல்லாத பாடல்கள்
மு.த.
-
முந்திய தலைப்பு
மொ.பெ
-
மொழிபெயர்ப்பு

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 08-10-2019 11:15:59(இந்திய நேரம்)