தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TVU

TRANSLITERATION TABLE

(I) Vowels

...
a
...
e
...
ā
...
ē.
...
i
...
ai
...
ī
...
o
...
u
...
ō
...
ū
ஓள
...
au

...
a

2. Consonants

Hard
Soft
Medical
க்
...
k
ங்
...
ய்
...
y
ச்
...
c
ஞ்
...
ñ
ர்
...
r
ட்
...
ண்
...
ல்
...
l
த்
...
t
ந்
...
n
வ்
...
v
ப்
...
p
ம்
...
m
ழ்
...
ற்
...
r
ந்
...
ள்
...
 
 
 
ஸ்
...
s
 
 
 
 
 
 
ஷ்
...
sh
 
 
 

 

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 11-09-2016 13:48:22(இந்திய நேரம்)