தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

ABBREVIATIONS

B.A.T.V.
Beschi, Aintilakkaṇa, Toṉṉūl Viḷlakkam.
B.C.
Beschi, Clavis.
B.K.T.
Beschi, Kodun Tamil.
B.S.T.
Beschi, Sen Tamil.
C.C.G.D.L.
Caldwell, Comparative Grammar of Dravidian Languages.
Cil.
Cilappatikāram.
Cin.
Cintāmaṇi.
E.T.C.
Ellis,TirukKuṛaḷ Commentary. (Edited by Dr.R.P.S.)
G.F.S.I
Gover, The Folksongs of Southern India.
K.Ram.
Kampa Rāmāyaṇam.
M.C.C.P.B.
Murdoch, Classified Catalogue of Tamil Printed Books-1865.
N.Cu.
Naṉṉūl, Cūttiram.
P.L.T.
Pope, Light of Truth, Journal.
P.N
Pope, Nāladiyār,
P.T.
Pope, Tiruvācagam,
P.T.P.
Percival, Tamil Proverbs.
P.T.S.K
Rhenius, A Grammar of Tamil language.
St.
Stanza.
Tem, Gh
Tēmpāvaṇi, Chapter.
Tol.Col.Cu.
Tolkāppiam, Collatikāram, Cūttiram.
Tol.El.Cu.
Tolkāppiam, Eḷuttatikāram, Cūttiram.

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 11-09-2016 13:48:36(இந்திய நேரம்)