தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

AlagkuTi VagkanAr

AlagkuTi vagkanAr

230. marutam
muyap piTic ceviyin anna pAcaTai,
kayak kaNak kokkin anna kUmpu mukai,
kaNaik kAl, Ampal amiztu n'ARu taN pOtu,
kuNakkut tOnRu veLLiyin, iruL keTa viriyum
5
kayaRkaNam kalitta poykai Ura!
munivu il parattaiyai eR tuRan'tu aruLAy;
n'ani pulampu alaitta ellai n'Igka,
putuvaRamkUrn'ta ceRuvil taNNena
mali punal parattan'tAagku,
10
initE teyya, n'in kANugkAlE.
tOzi vAyil maRuttatu.-AlagkuTi vagkanAr

330. marutam
taTa maruppu erumaip piNarc cuval irum pOttu,
maTa n'aTai n'Araip pal inam iriya,
n'eTu n'Irt taN kayam tuTumenap pAyn'tu,
n'AT tozil varuttam vITa, cEN cinai
5
iruL punai marutin in n'izal vatiyum
yANar Ura! n'in mAN izai makaLirai
em manait tan'tu n'I tazIiyinum, avartam
pun manattu uNmaiyO aritE: avarum,
pain' toTi makaLiroTu ciRuvarp payan'tu,
10
n'anRi cAnRa kaRpoTu
em pATu Atal ataninum aritE.
tOzi, talaimakanai vAyil maRuttatu.-AlagkuTi vagkanAr

400. marutam
vAzai men tOTu vArpuuRupu Ukkum
n'el viLai kazani n'Er kaN ceRuvin,
arivanar iTTa cUTTu ayal, periya
iruj cuval vALai piRazum Ura!
5
n'ininRu amaikuven Ayin, ivaN n'inRu,
innA n'OkkamoTu evan pizaippu uNTO?
maRam kezu cOzar uRan'tai avaiyattu,
aRam keTa aRiyAtAgku, ciRan'ta
kENmaiyoTu aLaii, n'IyE
10
keTu aRiyAy en n'ejcattAnE.
parattai talaivanaip pukazn'tatu. munpu n'inRu yAtO pukazn'tavARu enin, 'n'in inRu amaiyAm' enRu connamaiyAn enpatu.-AlagkuTi vagkanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 15:02:31(இந்திய நேரம்)