தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

ILagkIranAr-iLagkIranAr

iLagkIranAr

3. pAlai
In parun'tu uyavum vAn poru n'eTuj cinaip
pori arai vEmpin puLLi n'Izal,
kaTTaLai anna vaTTu aragku izaittu,
kallAc ciRAar n'elli vaTTu ATum
5
vil Er uzavar vem munaic cIRUrc
curanmutal van'ta uran mAy mAlai
uLLinen allenO, yAnE-uLLiya
vinai muTittanna iniyOL
manai mAN cuTaroTu paTar pozutu enavE?
mun oru kAlattup poruLvayiR pirin'ta talaimakan pinnum poruL kaTaik kUTTiya n'ejciRkuc colliyatu.-iLagkIranAr

62. pAlai
vEr piNi vetirattuk kAl poru n'aral icai
kan'tu piNi yAnai ayar uyirttanna
enRUz n'ITiya vEy payil azuvattu,
kunRu Ur matiyam n'Okki, n'inRu, n'inain'tu,
5
uLLinen allenO yAnE-'muL eyiRRu,
tilakam taiiya tEm kamaz tiru n'utal,
ematum uNTu, Or matin'AT tigkaL,
uraRu kural vev vaLi eTuppa, n'izal tapa
ulavai Akiya maratta
10
kal piRagku uyar malai umparaHtu' enavE?
mun oru kAlattupporuLvayiR pirin'tu van'ta talaivan, pinnum poruLvalikkappaTTa n'ejciRkuc celavu azugkuvittatu.-iLagkIranAr

113. pAlai
uzai aNan'tu uNTa iRai vAgku uyarcinaip
pul arai irattip potip puRap pacug kAy
kal cEr ciRu n'eRi malkat tAam
perug kATu iRan'tum, eyta van'tanavAl-
5
'aruj ceyal poruT piNi munni, yAmE
cERum, maTan'tai!' enRalin, tAn tan
n'eytal uNkaN paital kUra,
pin irug kUn'talin maRaiyinaL, peritu azin'tu,
utiyan maNTiya oli talai jATpin
10
immen perug kaLattu iyavar Utum
Ampal am kuzalin Egki,
kalagku ajar uRuvOL pulampu koL n'OkkE!
iTaic curattu ARRAnAya talaivan colliyatu.-iLagkIranAr

266. mullai
kollaik kOvalar kuRumpunam cErn'ta
kuRug kAR kuravin kuvi iNar vAn pU
ATuTai iTaimakan cUTap pUkkum
akaluL AgkaN cIRUrEmE;
5
atuvE cAlum kAmam; anRiyum,
em viTTu akaRir Ayin, kon onRu
kURuval-vAziyar, aiya!-vERupaTTu
irIiya kAlai iriyin,
periya allavO, periyavar n'ilaiyE?
talaimakanaic celavuTanpaTTatu; kaTin'akar varaippil kaNTu makizn'ta talaimakaRkut tOzi 'n'ummAlE AyiRRu' enRu colliyatUum Am.-kaccippETTu iLan'taccanAr

308. pAlai
cela viraivuRRa aravam pORRi,
malar Er uNkaN pani vara, Ayizai-
yAm taR karaiyavum, n'ANinaL varuvOL,
vENTAmaiyin menmela van'tu,
5
vinavalum takaittalum cellAL Aki,
veRi kamaz tuRu muTi tayagka, n'al vinaip
poRi azi pAvaiyin kalagki, n'eTitu n'inain'tu,
Akam aTaitan'tOLE: atu kaNTu,
Ir maN ceykai n'Ir paTu pacug kalam
10
peru mazaip peyaRku ERRAgku, em
poruL mali n'ejcam puNarn'tu uvan'tanRE.
n'ejcinAl poruL valikkappaTTa talaimakan, talaimakaLai eyti ARRAnAy, n'ejcinaic collic celavu azugkiyatu.-eyinan'tai makan iLagkIranAr

346. pAlai
kuNa kaTal mukan'tu, kuTakku Erpu iruLi,
taN kAr talaiiya n'ilam taNi kAlai,
aracu pakai n'uvalum aru munai iyavin,
azin'ta vEli am kuTic cIRUr
5
AL il manRattu, alku vaLi ATTa,
tAL vali Akiya vankaN irukkai,
inRu, n'akkanaiman pOlA-enRum
n'iRaiyuRu matiyin ilagkum poRaiyan
perun' taN kollic ciRu pacug kuLavik
10
kaTi patam kamazum kUn'tal
maTa mA arivai taTa men tOLE?
poruLvayiR pirin'ta talaimakan ARRAnAyt tan n'ejciRkuc colliyatu.-eyinan'tai makan iLagkIranAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 15:02:59(இந்திய நேரம்)