தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Maturai ALakkar JAzAr MakanAr MaLLanAr-maturai ALakkar JAzAr MakanAr MaLLanAr

maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr

297. kuRijci
pon cey vaLLattup pAl kizakku iruppa,
n'in oLi eRiyac cEvaTi otugkAy;
pal mAN cEkkaip pakai koLa n'inaii,
makizA n'Okkam makizn'tanai pOnRanai;
5
'evankol?' enRu n'inaikkalum n'inaittilai;
n'innuL tOnRum kuRippu n'ani peritE;
citar n'anai muNaiiya citar kAl vAraNam
mutir kaRi yAppin tujcum n'ATan
mella van'tu, n'al akam peRRamai
10
maiyal uRukuvaL, annai;
aiyam inRik kaTug kavavinaLE.
tOzi ciRaippuRamAkat talaimakaTku uraippALAy, talaimakan kETpac colli yatu; tOzi talaimakaLai aRattoTun'ilai valippittatUum Am.- maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr

321. mullai
cen' n'ilap puRavin pun mayirp puruvai
pATu in teL maNit tOTu talaippeyara,
kAna mullaik kaya vAy alari
pArppana makaLir cAraR puRattu aNiya,
5
kal cuTar cErum katir mAy mAlai,
pullen vaRu manai n'Okki, mella
varun'tumkollO, tirun'tuizai arivai?
vallaik kaTavumati tErE; cenRika,
kurun'tu aviz kuRumpoRai payiRRa,
10
perug kali mUtUr maram tOnRummE.
vinai muRRi mILvAn tErppAkaRkuc colliyatu.-maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 15:18:19(இந்திய நேரம்)