தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Vaiku Pular ViTiyal-vaiku Pular ViTiyal

vaiku pular viTiyal

41. pAlai
vaiku pular viTiyal, mai pulam parappa,
karu n'anai avizn'ta UzuRu murukkin
eri maruL pUj cinai inac citar Arppa,
n'eTu n'el aTaicciya kazani Er pukuttu,
5
kuTumik kaTTiya paTappaiyoTu miLira,
arikAl pOzn'ta teri pakaTTu uzavar
Otait teL viLi pulamtoRum parappa,
kOziNar etiriya maratta, kavini,
kATu aNi koNTa kANtaku pozutil,
10
n'Am piri pulampin n'alam celac cAay,
n'am piripu aRiyA n'alanoTu ciRan'ta
n'al tOL n'ekiza, varun'tinaLkollO
men ciRai vaNTin taN kamaz pUn' tuNar
tAtu in tuvalai taLir vArn'tanna
15
am kaluz mAmai kiLaiiya,
n'uN pal titti, mAayOLE?
talaimakan poruLvayiR pirin'taviTattu, kizattiyai n'inain'tu colliyatu. - kunRiyanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 01:30:31(இந்திய நேரம்)