தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

கால அடைவில் அகரமுதலிகள்


கால அடைவில் அகரமுதலிகள்
1732
சதுரகராதி
வீரமாமுனிவர்
1919
சதுரகராதி அச்சு
வீரமாமுனிவர்
1924
சதுரகராதி அச்சு
வீரமாமுனிவர்
1779
பெப்ரிசியசு அகராதி
பெப்ரிசியசு
1834
ராட்லர் தமிழ் அகராதி (4 பாகங்கள்)
ராட்லர்
1837
ராட்லர் தமிழ் அகராதி (4 பாகங்கள்)
ராட்லர்
1839
ராட்லர் தமிழ் அகராதி (4 பாகங்கள்)
ராட்லர்
1841
ராட்லர் தமிழ் அகராதி (4 பாகங்கள்)
ராட்லர்
1842
மானிப்பாய் அகராதி
யாழ்ப்பாணம்,சந்திரசேகரபண்டிதர் & சரவணமுத்துப்பிள்ளை
1843
நிகண்டு-வேதகிரியார் சூடாமணி
களத்தூர் வேதகிரி முதலியார்
1850
சொற்பொருள் விளக்கம்
அண்ணாசாமிப் பிள்ளை
1862
வின்சுலோ-தமிழ் அகராதி
வின்சுலோ
1869
போப்புத் தமிழ் அகராதி
ஜி.யு. போப்பு
1883
அகராதிச்சுருக்கம்
விஜயரங்க முதலியார்
1893
பேரகராதி
காஞ்சிபுரம் இராமசாமி நாயுடு
1897
தரங்கம்பாடி அகராதி
பெப்ரிசியசு அகராதியின் விரிவு
1899
தமிழ்ப் பேரகராதி (வித்தியாரத்நாகர அச்சியந்திரசாலை)
நா. கதிரைவேற் பிள்ளை, யாழ்ப்பாணம்
1901
தமிழ்ப் பேரகராதி (நிரஞ்சனவிலாச அச்சியந்திர சாலை)
நா. கதிரைவேற் பிள்ளை, யாழ்ப்பாணம்
1904
தமிழ்ச் சொல்லகராதி (அகரம் மட்டும்)
கு. கதிரைவேற் பிள்ளை, யாழ்ப்பாணம்
1908
சிறப்புப் பெயர் அகராதி
ஈக்காடு இரத்தினவேலு முதலியார்
1909
இருபதாம் நூற்றாண்டுத் தமிழகராதி
பி. ஆர். இராமநாதன்
1910
அபிதான சிந்தாமணி
ஆ. சிங்காரவேலு முதலியார்
1910
தமிழ்ச் சொல்லகராதி-மூன்று தொகுதிகள் (மதுரைத் தமிழ்ச்சங்க வெளியீடு)
கு. கதிரைவேற்பிள்ளை
1912
தமிழ்ச் சொல்லகராதி-மூன்று தொகுதிகள் (மதுரைத் தமிழ்ச்சங்க வெளியீடு)
கு. கதிரைவேற்பிள்ளை
1923
தமிழ்ச் சொல்லகராதி-மூன்று தொகுதிகள் (மதுரைத் தமிழ்ச்சங்க வெளியீடு)
கு. கதிரைவேற்பிள்ளை
1911
தமிழ்மொழி அகராதி
காஞ்சி நாகலிங்க முனிவர்
1914
இலக்கியச் சொல்லகராதி
அ. குமாரசுவாமிப் பிள்ளை, சுன்னாகம்
1921
மாணவர் தமிழ் அகராதி
எஸ். அனவரதவிநாயகம் பிள்ளை
1924
சொற்பொருள் விளக்கம் என்னும் தமிழகராதி
ச. சுப்பிரமணிய சாஸ்திரி
1925
தற்காலத் தமிழ்ச்சொல் அகராதி
ச. பவானந்தம் பிள்ளை
1928
இளைஞர் தமிழ்க் கையகராதி
மே. வீ. வேணுகோபாலப் பிள்ளை
1935
ஜூபிலி தமிழ் அகராதி
எஸ். சங்கரலிங்க முதலியார்
1935
ஆனந்தவிகடன் அகராதி
ஆனந்தவிகடன் ஆசிரியர் குழு
1935
நவீன தமிழ் அகராதி
சி. கிருஷ்ணசாமிப் பிள்ளை
புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 23-08-2017 19:26:48(இந்திய நேரம்)