தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

1015


1015

1937
மதுரைத் தமிழ்ப் பேரகராதி
பண்டிதர் பலர் - இ. மா. கோபாலகிருஷ்ணக் கோனார் வெளியீடு
1938
சொற்பிறப்பு ஒப்பியல் தமிழ் அகராதி
ரெ. எஸ். சுவாமி ஞானப்பிரகாசம்
1939
தமிழறிஞர் அகராதி
சி.கிருஷ்ணசாமிப் பிள்ளை
1939
தமிழமிழ்த அகராதி
சி.கிருஷ்ணசாமிப் பிள்ளை
1939
விக்டோரியா தமிழ் அகராதி
எஸ். குப்புஸ்வாமி
1926
தமிழ் லெக்சிகன்
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்
1939
தமிழ் லெக்சிகன்
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்
1940
கழகத் தமிழ்க் கையகராதி
சேலை சகதேவ முதலியார் & காழி சிவகண்ணுசாமிப்பிள்ளை
1950
செந்தமிழ் அகராதி
ந.சி.கந்தையாப் பிள்ளை
1951
கம்பர் தமிழ் அகராதி
வே. இராமச்சந்திர சர்மா
1955
சுருக்கத் தமிழ் அகராதி
கலைமகள் ஆபீஸ்
1955
கோனார் தமிழ்க் கையகராதி
ஐயன்பெருமாள் கோனார்
1957
தமிழ் இலக்கிய அகராதி
பாலூர் து. கண்ணப்ப முதலியார்
1964
கழகத் தமிழ் அகராதி
கழகப் புலவர் குழு-சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம்
1969
லிப்கோ தமிழ்-தமிழ் அகராதி
லிப்கோ நிறுவணம்
1979
மணிமேகலைத் தமிழகராதி
மணிமேகலைப் பிரசுரம்
1980
தமிழ்ச் சுருக்கெழுத்து அகராதி
அனந்தநாராயணன்
1984
தமிழ்-தமிழ் அகரமுதலி
மு.சண்முகம்பிள்ளை (தொகுப்பாசிரியர்)
1984
செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் பேரகர முதலி
ஞா. தேவநேயப் பாவாணர்
புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 02-09-2017 13:04:24(இந்திய நேரம்)