தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

கால அடைவில் நிகண்டு நூல்கள்


கால அடைவில் நிகண்டு நூல்கள்
காலம்
நூல்
ஆசிரியர்
கி.பி. 08ஆம் நூற்றாண்டு
திவாகரம்
திவாகரர்
கி.பி. 09ஆம் நூற்றாண்டு
பிங்கலம்(பிங்கலந்தை)
பிங்கலர்
கி.பி. 11ஆம் நூற்றாண்டு
உரிச்சொல் நிகண்டு
காங்கேயர்
கி.பி 15ஆம் நூற்றாண்டு
கயாதரம்
கயாதரர்
கி.பி 15ஆம் நூற்றாண்டு
பாரதி தீபம்
திருவேங்கடபாரதி
கி.பி 16ஆம் நூற்றாண்டு
சூடாமணி நிகண்டு
மண்டலபுருடர்
1594
அகராதி நிகண்டு(சூத்திரவகராதி)
இரேவணசித்தர்
கி.பி. 16ஆம் நூற்றாண்டு
கைலாச நிகண்டு சூளாமணி
கைலாசம்
கி.பி. 17ஆம் நூற்றாண்டு
ஆசிரிய நிகண்டு
ஆண்டிப்புலவர்
1700
பல்பொருட் சூடாமணி(வடமலை நிகண்டு)
ஈசுர பாரதியார்
1732
சதுரகராதி
வீரமாமுனிவர்
1769
அரும்பொருள் விளக்க நிகண்டு
அருமருந்தைய தேசிகர்
கி.பி. 18ஆம் நூற்றாண்டு
உசிதசூடாமணி
சிதம்பரக் கவிராயர்
கி.பி. 18ஆம் நூற்றாண்டு
பொதிகை நிகண்டு
சாமிநாத கவிராயர்
கி.பி. 19ஆம் நூற்றாண்டு
நாமதீப நிகண்டு
சிவசுப்பிரமணியக் கவிராயர்
கி.பி. 19ஆம் நூற்றாண்டு
பொருட்டொகை நிகண்டு
சுப்பிரமணிய பாரதி
1850
நாநார்த்த தீபிகை
முத்துசாமிப் பிள்ளை
1844
கந்தசுவாமியம் தொகைப் பெயர் விளக்கம் இலக்கத் திறவுகோல் அகராதி மோனைக் ககராதி யெதுகை
சுப்பிரமணிய தீட்சிதர் வேதகிரி முதலியார்
1874
சிந்தாமணி நிகண்டு
வைத்தியலிங்கம் பிள்ளை
1878
அபிதானத் தனிச்செய்யுள் நிகண்டு
கோபாலசாமி நாயக்கர்
கி.பி 19ஆம் நூற்றாண்டு
விரிவு நிகண்டு
அருணாசல நாவலர்
கி.பி. 20ஆம் நூற்றாண்டு
நவமணிக்காரிகை நிகண்டு
அரசஞ் சண்முகனார்
கி.பி. 20ஆம் நூற்றாண்டு
தமிழுரிச்சொற் பனுவல்
கவிராச பண்டிதர் இராம சுப்பிரமணிய நாவலர்
புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 23-08-2017 16:27:38(இந்திய நேரம்)