தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

விடை

  • தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - I

   3.     கட்டு என்றால் என்ன என்பதை விளக்குக.

   நெல்லைச் சுளகில் பரப்பி வைப்பர். அந்த நெல்லை எண்ணிக் குறி பார்ப்பர். இது கட்டு எனப்படும்.

   முன்

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 09-08-2017 19:29:43(இந்திய நேரம்)