தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

விடை

 • 1)

  நன்னூல் கருத்துப்படி, எழுத்துப் பிறப்பிற்காக முயற்சியில் ஈடுபடும் உறுப்புகள் எத்தனை? அவை யாவை?

  நன்னூல் ஆசிரியர் எழுத்துப் பிறப்பிற்கு முயற்சியில் ஈடுபடும் உறுப்புகள் நான்கு என்று குறிப்பிடுகின்றார். அவை,

  (1)
  இதழ்
  (2)
  நாக்கு
  (3)
  பல்
  (4)
  அண்ணம்

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 13-08-2017 13:32:46(இந்திய நேரம்)