தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

 • LESSON - 6

  A0 2116 பகாப்பதமும் பகுபதமும் - பகுதி II

  This sixth lesson deals with the constituents of விகுதி and இடைநிலை விகுதிகள்which are classified and இடைநிலைகள் like English preposition are explained. காலங்காட்டும் இடைநிலைகள் are pointed out. காலங்காட்டும் விகுதிகள் are also explained.

  The first unit introduces விகுதி and goes about defining and illustrating வினைமுற்று விகுதிகள், எச்ச வினைவிகுதிகள், தொழில் and பண்புப்பெயர் விகுதிகள் besides other வினை விகுதிகள். How these விகுதிகள் are transformed when they combine with other parts of the பதம் is presented in this unit. விகுதிகள் are the word endings in Tamil expressions. They are inflected in certain contexts.

  In the second unit இடைநிலைகள் are classified into பெயர் and வினை categories .

  The third unit shows how பகுதி can be doubled to indicate ‘time’. காலம் காட்டும் விகுதிகள் are illustrated. In the divisible verbal words the preposition-like word-parts called இடைநிலைகள் point to time. They occur as past, present and future இடைநிலைகள். But in some verbal பகுதிகள், even விகுதிகள் can express time in this language.

  The summarizing unit 5 focuses on நன்னூல் in the listing of 37 word-endings of Tamil verbs. The peculiarity of certain Tamil nouns is that they take on such word-endings or விகுதிகள். பெயர் and வினை, word-parts called இடைநிலைகள் too refer to the three timings of the past, the present and the future.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 01-09-2016 02:55:15(இந்திய நேரம்)