தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

முதன்மை கீற்றுகள்

தமிழ்
மேற்சான்றிதழ்க் கல்வி

மேற்சான்றிதழ்க் கல்வி

தேர்வு முறைமை

அ. இணையவழித் தேர்வுகள் - 25 மதிப்பெண்கள்

ஆ. நேரடி எழுத்துத் தேர்வு - 75 மதிப்பெண்கள்

தேர்வுக்குரிய பாடத்திட்டமும் பகிர்வும்

தேர்வு வடிவம்
 
பாடங்கள்
 
 
செய்யுள்
உரைநடை
இலக்கணம்

இணையவழித் தேர்வு - 1

1 - 3

7 - 9

13 - 15

இணையவழித் தேர்வு - 2

4 - 6

10 - 12

16 - 18

நேரடி எழுத்துத் தேர்வு

1 - 6

7 - 12

13 - 18

அ. இணையவழித் தேர்வுகள்

  • தேர்வர்கள் தேர்வு எழுதும்போது, இணையவழித் தேர்வுக்குரிய வினாக்களைக் கணினியே தானாகத் தொகுத்து வழங்கும் வகையில் வினாவங்கி ஒன்று வடிவமைக்கப் பெற்றுள்ளது.
  • விடைகளைக் கணினியே திருத்தி மதிப்பெண்கள் இடும். (மாதிரி வினாத்தாள் காண இங்கே சுட்டுக.)

ஆ. நேரடி எழுத்துத் தேர்வு

  • தேர்வர்கள் அவரவர் எழுத்துத் தேர்வுகளை அவர்களின் தொடர்பு மையங்கள்வழி எழுத வேண்டும்.
  • தேர்வுக்கான வினாத்தாள் தகவல்கள் அவரவர் தொடர்பு மையங்களின் ஆசிரியர்களுக்கும் தேர்வர்களுக்கும் முன்கூட்டியே அறிவிக்கப் பெறும். இதனைத் தொடர்பு மைய ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் நெறிப்படுத்துவர். (மாதிரி வினாத்தாள் காண இங்கே சுட்டுக.)
  • தேர்வுகள், ஆறு திங்களுக்கு ஒருமுறை நடத்தப் பெறும்.

5. கட்டண விவரம்

  • சான்றிதழ் மற்றும் மேற்சான்றிதழ்ப் பாடங்களின் பதிவுக்கும், தேர்வுக் கட்டண விவரம் அறிவதற்கும் இங்கே சுட்டுக

6. தேர்ச்சியும், தகுதிச் சான்றிதழும்

  • சான்றிதழ்ப் படிப்பில் தேர்ச்சிப் பெற, இணையவழித் தேர்வுகளிலும் நேர்முகத் தேர்வுகளிலும் சேர்ந்து எடுக்கும் சராசரி மதிப்பெண்கள் குறைந்தது 40 விழுக்காடு இருக்க வேண்டும்.
  • 60% மதிப்பெண்களுக்கு மேல் பெறுபவர்கள் முதல் வகுப்பில் தேறியதாகச் சான்றளிக்கப்படுவர்.
  • 80% மதிப்பெண்களுக்கு மேல் பெறுபவர்கள் சிறப்புத் தகுதி பெற்றவராகச் சான்றளிக்கப்படுவர்.
புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 05-04-2018 18:08:00(இந்திய நேரம்)