தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

பாட ஆசிரியரைப் பற்றி


பேராசிரியர் இரா. காசிராசன்

கல்வித் தகுதி
:
எம்.ஏ (தமிழ்), முனைவர் பட்டம், (பி.எச்.டி),
பட்டயம் (Diploma), தொல்லியல் (Archaeology), பூகோளவியல் (Geography),
சான்றிதழ் (Certificate), மொழியியல், மலையாளம்
பணி
:
பேராசிரியர் மற்றும் துறைத்தலைவர்,
தமிழ்த்துறை, தொலைநிலைக்கல்வி இயக்ககம், மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம்,
மதுரை 625021, தமிழ்நாடு, இந்தியா
பிற பணிகள்
:
1. மூன்று ஆண்டுகள் - துணை இயக்குனர்,
மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம்
2. மூன்று ஆண்டுகள் - பதிப்புத்துறை
அதிகாரி
ஆய்வுப்பணி
:
1. காப்பிய இலக்கிய ஆய்வு
2. தொல்காப்பியம் எழுத்து சொல்
பற்றிய ஆய்வு
3. ஞாலத்தமிழ்ப் பண்பாட்டு ஆய்வு மன்றம் -
1990 முதல் கருத்தரங்கம் நடத்தி
நூல் வெளியிட்டு வருதல்
4. 75-க்கு மேற்பட்ட கருத்தரங்குகளில்
பங்குபெற்றுக் கட்டுரை வழங்கியிருத்தல்
5. பல அறக்கட்டளைச் சொற்பொழிவுகள்
நூல் வெளியீடு
:
1. Evolution & Evaluation of Epics
in Tamil - 800 pages
2. உலகக் காப்பியங்கள் - 500 பக்கங்கள்
3. காப்பியத் தமிழ்
4. உ.வே.சா. காப்பியப்பதிப்புகள்
5. காப்பியரின் எழுத்திலக்கணக் கோட்பாடு
6. காப்பியரின் சொல்லிலக்கணக் கோட்பாடு
பதிப்புப்பணி
:
ஏறத்தாழ 25 நூல்களை வெளியிட்டுள்ளமை
எம்.ஃபில்
பட்டம்
பெற்றோர்
:
50க்கும் மேற்பட்டோர்
பிஎச்.டி
பட்டம்
பெற்றோர்
:
7 பேர்
இல்ல முகவரி
:
2, மூட்டா தோட்டம், மூலக்கரை,
பசுமலை, மதுரை 625004
தமிழ்நாடு, இந்தியா
புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 12-09-2018 14:37:35(இந்திய நேரம்)