தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

 • பாடம் - 1

  D02121 வரைவியல் - I

  E

  (நம்பி அகப்பொருள் - வரைவியல், கற்பியல், ஒழிபியல்)


  இந்தப் பாடம் என்ன சொல்கிறது?

  இந்தப் பாடம் நம்பி அகப்பொருள் காட்டும் வரைவு என்பதைப் பற்றிப் பேசுகிறது.

  வரைவிற்குரிய கிளவிகளான வரைவுமலிவு, அறத்தொடு நிற்றல் என்னும் இரண்டை அறிமுகப்படுத்துகிறது. அவற்றின் வகைகளையும், விரிகளையும் (கூற்றுகளையும்) விரிவாக விளக்கிக் காட்டுகிறது.  இந்தப் பாடத்தைப் படிப்பதால் என்ன பயன் பெறலாம்?

  வரைவு என்பதன் இலக்கணத்தை அறிந்து கொள்ளலாம்..

  வரைவின் கிளவித் தொகைகளை உணரலாம்.

  வரைவு மலிதலின் நான்கு வகைகளைக் கண்டுணரலாம்.

  வரைவு மலிதலின் நான்கு வகைகளுக்கும் உட்பட்ட கூற்றுகளை (கிளவிகளை) அறியலாம்.

  அறத்தொடு நிற்றலின் வகைகள் இரண்டை உணரலாம்.

  தலைவி அறத்தொடு நிற்கும் திறத்தை அறியலாம்.

  தோழி அறத்தொடு நிற்பதற்கான காரணங்களை உணரலாம்.

  செவிலி அறத்தொடு நிற்கும் முறை பற்றி அறிந்து கொள்ளலாம்.


Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 01-09-2016 04:55:49(இந்திய நேரம்)