தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Lesson 1main-பாட ஆசிரியரைப் பற்றி


பாட ஆசிரியரைப் பற்றி்


பெயர் : பேராசிரியர் வி.பி. தேவதத்தா


கல்வித்தகுதி : எம்.ஏ., பி.எச்டி.,


பணி : முன்னாள் தமிழ்த்றத் தலவர்,
    அன்ன தெரசா மகளிர்பல்கலக்கழகம்,
    கொடக்கானல்.


ஆய்வுத்ற : காப்பியங்கள் (தமிழ் இலக்கியம்)
     மகளிரியல் (Women's Studies)


பிற ஈடுபாடுகள் : நவீன இலக்கியம், பெண்ணியம்,
    பெண்ணுரிம இயக்கச் செயல்பாடுகள்


வெளியீடுகள் : 1. பெண்ணியக் கலச்சொல் விளக்கக் க"யடு

    2. பெண்ம "பாலிப்புளவு எதிர்விளவு

    3. இலக்கியக் கட்டுரகள் ஏறக்குறய 15     மண்டல மாநில அளவில்

    4. பெண்ணியக் கட்டுரகள்
     அகில இந்திய அளவில் 5
     உலக அளவில் 2

 

முன்

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 01-09-2016 11:48:30(இந்திய நேரம்)