தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

பாட ஆசிரியரைப் பற்றி
பெயர்
:
திரு.கி.சிவகுமார்
பிறந்த தேதி
:
05-02-1972
கல்வித் தகுதி
:
1.
பி.லிட் - 1993 - ஸ்ரீமத் சிவஞான
பாலய சுவாமிகள் தமிழ்க்கல்லூரி,
மயிலம். முதல்வகுப்பு. (மாநிலமுதன்மை,
ஐந்தாம் ஜார்ஜ் நினைவுப்பரிசு.)
2.
பி.எட் - 1994 - சென்னைப் பல்கலைக்
கழகம், முதல்வகுப்பு.
3.
எம்.ஏ - 1997 - சென்னைப் பல்கலைக்
கழகம், முதல்வகுப்பு.
4.
எம்,எட் - 1998 - அண்ணாமலைப்
பல்கலைக் கழகம், சிதம்பரம்.
முதல்வகுப்பு.
5.
எம்.ஃபில் - 2000 - மதுரை காமராசர்
பல்கலைக் கழகம், மதுரை
முதல்வகுப்பு.
6.
சைவசித்தாந்தம் (பட்டயம்) - 1999 -
அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகம்,
சிதம்பரம்.
7.
சோதிடவியல் (பட்டயம்) - 2003 -
மதுரை காமரா
சர் பல்கலைக் கழகம்,
மதுரை. இரண்டாம்வகுப்பு.
8.
UGC - JRF & Lecturership தேர்ச்சி - 1999.
 
பணி நிலை
:

தமிழ்விரிவுரையாளர்,
திரு.கொளஞ்சியப்பர் அரசு
கலைக்
கல்லூரி,
விருத்தாசலம் - 606001.

 
ஆய்வுத்துறை
:

1. எம்.ஃபில் ஆய்வேடு ;
‘கந்தர் அலங்காரம் - ஓர் ஆய்வு’
2. கட்டுரைகள் ; 1. இந்தியப்
பல்கலைக்கழகத் தமிழாசிரியர் மன்றம்
-கந்தர் அலங்காரம் தொடர்பான 4  கட்டுரைகள்.
2. தொல்காப்பிய மன்றம், தூத்துக்குடி
- தொல்காப்பியம் சேனாவரையம்,
நன்னூல் தொடர்பான 2 கட்டுரைகள்.

கல்லூரியில் பயிற்றுவிக்கும் பாடங்கள்
இளங்கலை
:
தமிழ் இலக்கியவரலாறு, சங்கஇலக்கியம், மரபுக்கவிதை படைத்தல்.
முதுகலை
:
தொல்காப்பியம் சொல்லதிகாரம்
தொடர்பு முகவரி
:
5/49, சந்நிதி வீதி,
மயிலம் - 604304
விழுப்புரம் மாவட்டம்
தொலைபேசி (வீடு)
:
04143-260243


புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 03-10-2017 18:20:41(இந்திய நேரம்)