தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

பாட ஆசிரியரைப் பற்றி

முனைவர் வீ. மோகன்

கல்வித்தகுதி
:
எம்.ஏ (தழிழ்), எம்.ஏ, (இதழி்யல் & மக்கள் தகவலியல்)
எம்.ஃபில்., பி.எச்.டி., டி.ஜே.
வகிக்கும் பதவி
:
இணைப் பேராசிரியர்
பணிபுரியும் துறை,
மற்றும் கல்லூரி
:
தமிழ் உயராய்வு மையம்
யாதவர் கல்லூரி, மதுரை-625014
இதழ்கள், ஆய்வுக் கோவைகளில் வெளிவந்த கட்டுரைகள் மற்றும்
நூல்கள் வெளியீடு்
:
• 30 கட்டுரைகள்
• இரண்டு நூல்கள்
1. மக்கள் ஊடகத் தொடர்பியல் அடிப்படைகள்
2. மக்கள் ஊடகத் தொடர்பியல் புதிய பரிமாணங்கள்
பாடத்தி்ட்டக் குழு
உறுப்பினர்
:
மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக இதழி்யல் &
மக்கள் தகவல் தொடர்புத் துறை உறுப்பினர்.
நிரந்தர முகவரி
:
முனைவர் வீ. மோகன்
52, வீரமுத்து கார்டன், ஸ்ரீநகர் விசாலம்
ஆனையூர் (அஞ்சல்), மதுரை-625 017
இல்லத் ெ்தாலைபேசி எண் (0452) 2642739

முன் (Back)

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 21-09-2017 15:39:22(இந்திய நேரம்)