தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KUTalUrp PalkaNNanAr-kUTalUrp PalkaNNanAr

kUTalUrp palkaNNanAr

200. marutam
kaNNi kaTTiya katira anna
oN kural n'occit teriyal cUTi,
yARu kiTan'tanna akal n'eTun' teruvil,
'cARu' ena n'uvalum mutu vAyk kuyava!
5
Itum AgkaN n'uvanRicin mAtO-
Ampal amanRa tIm perum pazanattup
poykai Urkkup pOvOy Aki,
'kai kavar n'arampin panuvaR pANan
ceyta allal palkuva-vai eyiRRu,
10
aitu akal alkul makaLir!-ivan
poy poti koTuj col Ompumin' enavE.
tOzi talaimakaLatu kuRippu aRin'tu, vAyilAkap pukka pANan kETpa, kuyavanaik kUvi, 'igganam collAyO?' enRu kuyavaRkuc colliyatu.-kUTalUrp pal kaNNanAr

380. marutam
n'eyyum kuyyum ATi, meyyoTu
mAcu paTTanRE kaligkamum; tOLum,
titalai men mulait tIm pAl piliRRa,
putalvaR pullip puniRu n'ARummE;
5
vAl izai makaLir cErit tOnRum
tErORku ottanem allEm; atanAl
pon purai n'arampin in kural cIRiyAz
ezAal vallai Ayinum, tozAal;
koNTu cel-pANa!-n'in taN tuRai Uranai,
10
pATu manaip pATal; kUTAtu n'ITu n'ilaip
puraviyum pUN n'ilai munikuva;
viraku ila moziyal, yAm vETTatu il vaziyE!
pANaRkut tOzi vAyil maRuttatu.-kUTalUrp palkaNNanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 15:09:31(இந்திய நேரம்)