தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

CIttalaic CAttanAr-cIttalaic CAttanAr

cIttalaic cAttanAr

36. kuRijci
kuRug kai irum pulik kOL val ERRai,
pU n'utal irum piTi pulampa, tAkki,
tAz n'Ir n'anan' talaip peru kaLiRu aTUum
kallaka veRpan collin tERi,
5
yAm em n'alan izan'tanamE; yAmattu,
alar vAyp peNTir ampaloTu onRi,
purai il tI mozi payiRRiya urai eTuttu,
AnAk kauvaittuAka,
tAn en izan'tatu, iv azugkal UrE?
iravukkuRicciRaippuRamAkat tOzi colliyatu.- cIttalaiccAttanAr

127. n'eytal
irug kazi tuzaiiya Irm puRa n'Arai
iRa eRi tivalaiyin panikkum pAkkattu,
uvan varin, evanO?-pANa!-pEtai
kozu mIn Arkaic cezu n'akar n'iRain'ta
5
kallAk katavar tan aiyar Akavum,
vaNTal AyamoTu paNTu tAn ATiya
InAp pAvai talaiyiTTu Orum,
'mellam pulampan anRiyum,
celvAm' ennum, 'kAnalAnE'.
pANaRkut tOzi vAyil maRuttatu.-cIttalaic cAttanAr

339. kuRijci
'tOlAk kAtalar tuRan'tu n'am aruLAr;
alarvatu anRukol itu?' enRu, n'anRum
pularA n'ejcamoTu putuva kURi,
iruvEm n'In'tum paruvaral veLLam
5
aRin'tanaLpOlum, annai-ciRan'ta
cIr kezu viyal n'akar varuvanaL muyagki,
n'Ir alaik kalaiiya Ir itazt toTaiyal
oL n'utal petumpai n'al n'alam peRIi,
min n'Er Oti ivaLoTu, n'ALai,
10
pal malar kajaliya veRi kamaz vElit
teN n'Ir maNic cunai ATin,
ennO makaLirtam paNpu enROLE?
ciRaippuRamAkat talaivan kETpac colliyatu.-cIttalaic cAttanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 15:11:19(இந்திய நேரம்)