தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Tol Kapilar-tol Kapilar

tol kapilar

114. kuRijci
veN kOTu koNTu viyal aRai vaippavum,
paccUn keNTi vaL ukir muNakkavum,
maRukutoRu pulAvum ciRukuTi aravam
vaikik kETTup paiyAn'ticinE;
5
aLitO tAnE-tOzi!-alkal
van'tOnmanRa kunRa n'ATan;
tuLi peyal poRitta puLLit tol karai
poru tirai n'ivappin varum yARu ajcuval;
Irg kural urumin Ar kali n'al ERu
10
pAmpu kavin azikkum Ogku varai potti,
maiyal maTap piTi inaiya,
kai UnRupu izitaru kaLiRu eRin'tanRE.
ARu pArttu uRRa accattAl tOzi talaivikku uraippALAy, ciRaippuRamAkac colliyatu.- tolkapilar

276. kuRijci
'kOTu tuvaiyA, kOL vAy n'AyoTu
kATu tErn'tu acaiiya vaya mAn vETTu
vayavar makaLir' enRiAyin,
kuRavar makaLirEm; kunRu kezu koTicciyEm;
5
cENOn izaitta n'eTug kAR kazutil
kAna majjai kaTci cEkkum
kal akattatu em UrE; cellAtu
cEn'tanai, cenmati n'IyE-peru malai
vAgku amaip pazuniya n'aRavu uNTu,
10
vEgkai munRil kuravaiyum kaNTE.
pakaRkuRi van'tu peyarum talaimakanai ulakiyal colliyatu.-tol kapilar

328. kuRijci
kizagku kIz vIzn'tu, tEn mEl tUgki,
ciRcila vittip paRpala viLain'tu,
tinai kiLi kaTiyum perug kal n'ATan
piRappu Oranmai aRin'tanam: atanAl,
5
atu ini vAzi-tOzi!-oru n'AL,
ciRu pal karuvittu Aki, valan Erpu,
perum peyal talaika, punanE!-iniyE,
eN pizi n'eyyoTu veN kizi vENTAtu
cAn'tu talaikkoNTa Ogku peruj cAral,
10
vilagku malai aTukkattAnum,
kalam peRu viRali ATum iv UrE.
tOzi varaiviTai ARRALAkiya talaimakaLai vaRpuRuttatu.-tol kapilar

399. kuRijci
aruvi Arkkum peru varai aTukkattu,
kuruti oppin kamaz pUg kAn'taL
vari aNi ciRakin vaNTu uNa malarum
vAzai am cilampil, kEzal keNTiya
5
n'ilavarai n'ivan'ta pala uRu tiru maNi
oLi tikaz viLakkattu, InRa maTap piTi,
kaLiRu puRagkAppa, kanRoTu vatiyum
mA malai n'ATan n'ayan'tanan varUum
perumai uTaiyaL enpatu
10
tarumO-tOzi!-n'in tiru n'utal kavinE?
n'eTugkAlam van'tu ozuka ARRAmai vERupaTa n'inRa talaimakaLait tOzi, 'emperumAn itaRkAya n'allatu puriyum' enRu talaimakan ciRaippuRattAnAkac colliyatu.'itaRkAya n'allatu puriyum perumAn tiRam vENTum'

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 15:13:11(இந்திய நேரம்)