தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

N'eytal TattanAr-n'eytal TattanAr

n'eytal tattanAr

49. n'eytal
paTu tirai kozIiya pAl n'iRa ekkart
toTiyOr maTin'tenat tuRai pulampinRE;
muTivalai mukan'ta muTagku iRAp paravaip
paTu puL Oppalin pakal mAyn'tanRE;
5
kOTTu mIn eRin'ta uvakaiyar vETTam maTin'tu,
emarum alkinar; 'EmArn'tanam' enac
cenRu n'Am aRiyin, evanO-tOzi!
manRap punnai mAc cinai n'aRu vI
munRil tAzaiyoTu kamazum
10
teN kaTaR cErppan vAz ciRu n'al UrkkE?
tOzi, talaimakaLai iravukkuRi n'ayappittatu; ciRaippuRamAkat tOzi ARRAmai viyan'tatUum Am.-n'eytal tattanAr

130. n'eytal
vaTu inRu n'iRain'ta mAn tErtteN kaN
maTivAyt taNNumai n'aTuvaN Arppa,
kOlin eRin'tu kAlait tOnRiya
cen' n'Irp potu vinaic cemmal mUtUrt
5
tamatu cey vAzkkaiyin iniyatu uNTO?
enai viruppuTaiyar Ayinum, n'inaivilar;
n'Ern'ta n'ejcum n'ekizn'ta tOLum
vATiya variyum n'Okki, n'ITAtu,
'evan ceytanaL, ip pEr ajar uRuvi?' enRu
10
oru n'AL kURinRumilarE; virin'Ir
vaiyaka varaiyaLavu iRan'ta,
evva n'Oy; piRitu uyavut tuNai inRE.
piriviTai melin'ta talaivi vanpuRai etirazin'tu colliyatu.- n'eytaltattanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 15:14:56(இந்திய நேரம்)