தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KAnal MAlaik-kAnal MAlaik

kAnal mAlaik

382. n'eytal
kAnal mAlaik kazi n'Ir malka,
n'Il n'iRa n'eytal n'irai itaz porun'ta,
AnAtu alaikkum kaTalE; mIn arun'ti,
puLLinam kuTampai uTan cErpu uLLAr
5
tuRan'tOr tEettu irun'tu, n'ani varun'ti,
Ar uyir azivatuAyinum-n'Erizai!-
karattal vENTumAl maRRE, parappu n'Irt
taNNam tuRaivan n'ANa,
n'aNNAr tURRum pazitAn uNTE.
oruvazit taNan'ta kAlattup pozutupaTa ARRALAki n'inRa talaimakaLait tOzi ARRuvikkallAL AyinATkut talaimakaL colliyatu.- n'ikaNTan kalaikkOTTut taNTanAra

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:02:19(இந்திய நேரம்)