தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Cilampin MEyn'ta-cilampin MEyn'ta

cilampin mEyn'ta

359. kuRijci
cilampin mEyn'ta ciRu kOTTuc cEtA
alagku kulaik kAn'taL tINTi, tAtu uka,
kanRu tAy maruLum kunRa n'ATan
uTukkum tazai tan'tananE; yAm aHtu
5
uTuppin, yAy ajcutumE; koTuppin,
kELuTaik kETu ajcutumE; AyiTai
vATalakollO tAmE-avan malaip
pOruTai varuTaiyum pAyA,
cUruTai aTukkatta koyaRku arun' tazaiyE?
tOzi tazaiyERRuk koNTu n'inRu talaimakan kuRippin OTiyatu-kapilar

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:04:56(இந்திய நேரம்)