தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

N'ayanum N'aNpum-n'ayanum N'aNpum

n'ayanum n'aNpum

160. kuRijci
n'ayanum, n'aNpum, n'ANu n'anku uTaimaiyum,
payanum, paNpum, pATu aRin'tu ozukalum,
n'umminum aRikuvenmannE-kammena
etirtta titti, Er iLa vana mulai
5
vitirttu viTTanna an' n'uN cuNagkin,
aim pAl vakutta kUn'tal, cem poRi
tiru n'utal polin'ta tEm pAy Oti,
mutu n'Ir ilajcip pUtta kuvaLai
etir malarp piNaiyal anna ivaL
10
ari matar mazaik kaN kANA UgkE.
kazaRRu etirmaRai.

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:11:49(இந்திய நேரம்)