தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

MaNi KaNTanna-maNi KaNTanna

maNi kaNTanna

221. mullai
maNi kaNTanna mA n'iRak karuviLai
oN pUn' tOnRiyoTu taN putal aNiya,
pon toTarn'tanna takaiya n'an malark
konRai oL iNar kOTutoRum tUgka,
5
vampu virittanna cem pulap puRavil,
n'Ir aNip peru vazi n'IL iTaip pOza,
celka-pAka!-n'in ceyvinai n'eTun' tEr:
virun'tu viruppuRUum perun' tOT kuRumakaL,
min oLir avir izai n'al n'akar viLagka,
10
n'aTai n'AT ceyta n'avilAc cIRaTip
pUg kaT putalvan uRagkuvayin olki,
'van'tIka, en'tai!' ennum
am tIm kiLavi kETkam n'AmE.
vinai muRRi maRuttarAn'inRa talaimakan pAkaRkuc colliyatu.-iTaikkATanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:22:30(இந்திய நேரம்)