தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Muzavu Mukam Pularn'tu-muzavu Mukam Pularn'tu

muzavu mukam pularn'tu

360. marutam
muzavu mukam pularn'tu muRaiyin ATiya
vizavu ozi kaLatta pAvai pOla,
n'erun'aip puNarn'tOr putu n'alam vauvi,
inRu taru makaLir men tOL peRIiyar,
5
cenRI-peruma!-ciRakka, n'in parattai!
pallOr pazittal n'ANi, vallE
kAzin kuttik kacin'tavar alaippa,
kaiiTai vaittatu meyyiTait timirum
muniyuTaik kavaLam pOla, n'ani peritu
10
uRRa n'in vizumam uvappen;
maRRum kUTum, manai maTi tuyilE.
parattaiyiR pirin'ta talaimakanait tOzi, talaimakaL kuRippaRin'tu, vAyil maRuttatu; talaimakaL UTic colliyatUum Am.-OrampOkiyAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:26:02(இந்திய நேரம்)