தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

AvUr MUlagkizAr

AvUr mUlagkizAr

24. mullai
vELAp pArppAn vALaran' tumitta
vaLai kaLain'tu ozin'ta kozun'tin anna,
taLai piNi avizA, curi mukap pakanRai,
citaral am tuvalai tUvalin, malarum
5
taii n'inRa taN peyal kaTain'AL,
vayagku katir karan'ta vATai vaikaRai,
vicumpu urivatupOl, viyal iTattu ozuki,
magkul mA mazai, ten pulam paTarum
pani irug kagkulum tamiyaL n'In'ti,
10
tam UrOLE, n'annutal; yAmE,
kaTi matil katavam pAytalin, toTi piLan'tu,
n'uti mukam mazukiya maNNai veN kOTTu,
ciRu kaN yAnai n'eTu n'A oN maNi,
kazip piNik kaRait tOl pozi kaNai utaippu,
15
tazagkukural muracamoTu muzagkum yAmattu,
kazittu uRai ceRiyA vALuTai eRuzt tOL,
iravut tuyil maTin'ta tAnai,
uravuc cina vEn'tan pAcaRaiyEmE.
talaimakan paruvag kaNTu colliyatu. vinaimuRRum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatUum Am. - AvUr mUlag kizAr

156. marutam
muracuTaic celvar puravic cUTTum
mUTTuRu kavari tUkkiyanna,
cezuj cey n'ellin cEyarip puniRRuk katir
mUtA tinRal ajci, kAvalar
5
pAkal AykoTip pakanRaiyoTu parIi,
kAjciyin akattu, karumpu arutti, yAkkum
tIm punal Ura! tiRavatAkak
kuvaLai uNkaN ivaLum yAnum
kazani Ampal muzun'eRip pain' tazai,
10
kAyA jAyiRRAka, talaippeya,
'poytal ATip polika!' ena van'tu,
n'in n'akAp pizaitta tavaRO peruma!
kaLLum kaNNiyum kaiyuRaiyAka
n'ilaik kOTTu veLLai n'Alcevik kiTAay
15
n'ilaittuRaik kaTavuTku uLappaTa Occi,
taNi marugku aRiyAL, yAy aza,
maNi maruL mEni pon n'iRam koLalE?
talaimakaLai iTattu uyttuvan'ta tOzi talaimakanai varaivu kaTAyatu.-AvUr mUlagkizAr

341. pAlai
uy takai inRAl tOzi! paipaya,
kOgkum koy kuRai uRRana; kuyilum
tEm pAy mAattu Ogku cinai viLikkum;
n'ATu Ar kAvirik kOTu tOy malir n'iRaik
5
kazai azi n'Ittam cAaya vazi n'AL,
mazai kazin'tanna mAk kAl mayagku aRal,
patavu mEyal arun'tu tuLagku imil n'al ERu,
matavuTai n'Ak koTu acai vITap paruki,
kuRug kAR kAjcik kOtai mel iNarp
10
pon takai n'uN tAtu uRaippa, tokku uTan,
kuppai vAr maNal ekkart tujcum,
yANar vEnilman, itu
mAN n'alam n'ukarum tuNai uTaiyOrkkE?
pirivinkaN tOzikkut talaimakaL colliyatu. - AvUr mUlagkizAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:26:10(இந்திய நேரம்)