தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

UTTiyAr

UTTiyAr

68. kuRijci
'annAy! vAzi, vENTu annai! n'am paTappait
taN ayattu amanRa kUtaLam kuzaiya,
in icai aruvip pATum ennatUum
kETTiyO! vAzi, vENTu annai! n'am paTappai
5
UTTiyanna oN taLirc ceyalai
Ogku cinait toTutta Ucal, pAmpu ena,
muzu mutal tumiya urum eRin'tanRE;
pinnum kETTiyO?' enavum aHtu aRiyAL,
annaiyum kanai tuyil maTin'tanaL. atantalai
10
man uyir maTin'tanRAl pozutE kAtalar
varuvar Ayin, 'paruvam itu' enac
cuTarn'tu ilagku el vaLai n'ekizn'ta n'amvayin
paTarn'ta uLLam pazutu anRAka,
van'tanar vAzi, tOzi! an'tarattu
15
imiz peyal talaiiya inap pala koNmUt
tavirvu il veLLam talaittalai ciRappa,
kanRu kAl oyyum kaTuj cuzi n'Ittam
pun talai maTap piTip pUcal pala uTan
veN kOTTu yAnai viLi paTat tuzavum
20
akal vAyp pAn'taT paTAarp
pakalum ajcum panik kaTuj curanE.
talaimakan iravukkuRi van'tamai aRin'ta tOzi talaimakaTkuc colliyatu. - UTTiyAr

388. kuRijci
amma vAzi, tOzi n'am malai
amai aRuttu iyaRRiya vev vAyt taTTaiyin,
n'aRu virai Aram aRa eRin'tu uzuta
uLaik kural ciRu tinai kavartalin, kiLai amal
5
peru varai aTukkattuk kurIi Oppi,
Ogku iruj cilampin oL iNar n'aRu vI
vEgkai am kavaTTiTai n'ivan'ta itaNattu,
pon maruL n'aRun' tAtu Utum tumpi
in icai OrA irun'tanamAka,
10
'mai Ir Oti maTa n'allIrE!
n'ovvu iyaR pakazi pAyn'tena, puN kUrn'tu,
evvamoTu van'ta uyar maruppu oruttal n'um
punattuzip pOkal uRumO maRRu?' ena,
cinavuk koL jamali ceyirttup puTai ATa,
15
collik kazin'ta val viR kALai
cAn'tu Ar akalamum takaiyum mika n'ayan'tu,
Igku n'Am uzakkum evvam uNarAL,
n'annar n'ejcamoTu mayagki, 'veRi' ena,
annai tan'ta mutu vAy vElan,
20
'em iRai aNagkalin van'tanRu, in' n'Oy;
taNi marun'tu aRival' ennum Ayin,
vinavin evanO maRRE 'kanal cina
maiyal vEza mey uLampOka,
UTTiyanna Un puraL ampoTu
25
kATTu mAn aTi vazi oRRi,
vETTam cellumO, n'um iRai?' enavE?
iravukkuRic ciRaippuRamAkat talaimakaL tOzikkuc colliyatu; tOzi talaimakaTkuc colliyatUum Am. - UTTiyAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:28:15(இந்திய நேரம்)