தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KOTTampalattut Tujciya CEramAn-kOTTampalattut Tujciya CEramAn

kOTTampalattut tujciya cEramAn

168. kuRijci
yAmam n'ummoTu kazippi, n'Oy mika,
pani vAr kaNNEm vaikutum; iniyE;
AnRal vENTum vAn tOy veRpa!
pal An kunRil paTu n'izal cErn'ta
5
n'al An parappin kuzumUr AgkaN
koTaik kaTan EnRa kOTA n'ejcin
utiyan aTTil pOla oli ezun'tu,
aruvi Arkkum peru varaic cilampin;
InRaNi irum piTi tazIi, kaLiRu tan
10
tUgkun'aTaik kuzavi tuyil puRagkAppa,
oTugku aLai pulampap pOki, kaTug kaN
vAL vari vayap puli kal muzai uraRa,
kAnavar maTin'ta kagkul;
mAn atarc ciRu n'eRi varutal, n'IyE?
iravukkuRi van'ta talaimakanai iravukkuRi vilakki, varaivu kaTAyatu. -kOTTampalattut tujciya cEramAn

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:32:25(இந்திய நேரம்)