தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Porun'til ILagkIranAr-porun'til ILagkIranAr

porun'til iLagkIranAr

19. pAlai
anRu avaN ozin'tanRum ilaiyE; van'tu n'ani
varun'tinai vAzi, en n'ejcE! parun'tu irun'tu
uyA viLi payiRRum, yA uyar, n'anan'talai,
uruL tuTi makuLiyin poruL terin'tu icaikkum
5
kaTug kuraR kuTijaiya n'eTum perug kunRam,
emmoTu iRattalumcellAy; pin n'inRu,
oziyac cUzn'tanaiAyin, tavirAtu,
cel ini; ciRakka, n'in uLLam! vallE
maRaval Ompumati, emmE n'aRavin
10
cEyitaz anaiya Aki, kuvaLai
mA itaz puraiyum malir koL Ir imai,
uLLakam kanala uLLutoRu ulaRi,
pazagkaN koNTa, kalizn'tu vIz, avir aRal
veyya ukutara, verIi, paiyena,
15
cil vaLai corin'ta mel iRai munkai
pU vI koTiyin pullenap pOki,
aTarcey Ay akal cuTar tuNai Aka,
iyagkAtu vatin'ta n'am kAtali
uyagku cAy ciRupuRam muyagkiya pinnE!
n'ejcinAR poruL valikkappaTTup pirin'ta talaimakan, talaimakaL n'alan n'ayan'tu uLLiya n'ejcinaik kazaRiyatu. - porun'til iLagkIranAr

351. pAlai
vERRu n'ATTu uRaiyuL viruppuRap pENi,
peRal arug kELir pin van'tu viTuppa,
poruL akappaTutta pukal mali n'ejcamoTu
kuRai vinai muTitta n'iRaivu in iyakkam
5
aRivuRUumkollO tAnE katir teRa,
kazal ilai ukutta kAl poru tAz cinai,
azal akain'tanna am kuzaip potumpil,
puzal vI iruppaip pun kATTu attam,
maRutaral uLLamoTu kuRuka, tORRiya
10
cey kuRi Azi vaikaltORu eNNi,
ezutu cuvar n'inain'ta azutu vAr mazaik kaN
vilagku vIz arip pani polag kuzait teRippa,
tirun'tuizai munkai aNal acaittu UnRi,
irun'tu aNai mItu, porun'tuzik kiTakkai,
15
varun'tu tOL pUcal kaLaiyum marun'tu ena
uLLutoRu paTUum palli,
puLLut tozutu uRaivi cevimutalAnE?
poruL muRRi maRuttarAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -porun'til iLagkIranAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:36:52(இந்திய நேரம்)