தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

COzA MaRavan Pazaiyan-cOzA MaRavan Pazaiyan

cOzA maRavan pazaiyan

326. marutam
Ural av vAy urutta titti,
pEr amar mazaik kaN, perun' tOL, ciRu n'utal,
n'allaL amma, kuRumakaL celvar
kaTun' tEr kuzitta jeLLal AgkaN,
5
n'eTug koTi n'uTagkum maTTa vAyil,
irug katirk kazanip perug kavin anna
n'alam pArATTi, n'aTai ezil polin'tu,
vizavil celIiyar vENTum ven vEl
izai aNi yAnaic cOzar maRavan
10
kazai aLan'tu aRiyAk kAvirip paTappai,
punal mali putavin, pOor kizavOn,
pazaiyan Okkiya vEl pOl,
pizaiyala kaN, avaL n'OkkiyOr tiRattE!
tOzi talaimakanai vAyil maRuttatu. - paraNar

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:52:29(இந்திய நேரம்)