தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Polam PUT KiLLi-polam PUT KiLLi

polam pUT kiLLi

205. pAlai
'uyir kalan'tu onRiya tonRu paTu n'aTpin
ceyir tIr n'ejcamoTu ceRin'tOr pOla,
taiyal! n'in vayin piriyalam yAm' enap
poy val uLLamoTu purivu uNak kURi,
5
tuNivu il koLkaiyar Aki, iniyE
n'Oy mali varuttamoTu n'utal pacappupUra,
n'Am aza, tuRan'tanar Ayinum, tAmE
vAymozi n'ilaiiya cEN viLagku n'al icai
vaLam kezu kOcar viLagku paTai n'URi,
10
n'ilam koLa veHkiya polam pUN kiLLi,
pU viri n'eTug kazi n'AppaN, perum peyark
kAvirip paTappaip paTTinattanna
cezu n'akar n'al virun'tu ayarmAr, EmuRa
vizu n'iti eLitinin eytukatilla
15
mazai kAl aRcirattu mAl iruL n'Igki,
n'ITuamai n'ivan'ta n'izal paTu cilampil,
kaTAa yAnaik kavuL marugku uRaza
Am Urpu izitaru kAmar cenni,
puli uri vari ataL kaTuppa, kali ciRan'tu,
20
n'AT pU vEgkai n'aRu malar utira,
mEkku ezu peruj cinai ERi, kaNak kalai
kUppiTUu ukaLum kunRakac ciRu n'eRik
kal piRagku Ar iTai vilagkiya
col peyar tEetta curan iRan'tOrE.
talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaivi vaRpuRukkum tOzikkuc colliyatu.- n'akkIrar

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:57:16(இந்திய நேரம்)