தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

VELir-vELir

vELir

135. pAlai
titalai mAmai taLir vanappu azugka,
putal ivar pIrin etir malar kaTuppap
pacalai pAyn'ta n'utalEn Aki,
ezutu ezil mazaik kaN kaluza, n'Oy kUrn'tu,
5
Atiman'tiyin aRivu piRituAki,
pEtuRRicinE kAtal am tOzi!
kAykatir tirukalin kanain'tu kAl kaTuki,
ATutaLir iruppaik kUTu kuvi vAn pU,
kOTu kaTai kazagkin, aRaimicait tAam
10
kATu iRan'tanarE, kAtalar; aTupOr,
vIyA vizup pukaz, viN tOy viyan kuTai,
Ir ezu vELir iyain'tu orugku eRin'ta
kazuvuL kAmUr pOlak
kalagkinRumAtu, avart teLin'ta en n'ejcE.
talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaL tOzikkuc coRRatu. - paraNar

206. marutam
en enappaTumkol tOzi! n'al makizp
pETip peN koNTu ATukai kaTuppa,
n'akuvarap paNaitta tiri maruppu erumai
mayirk kavin koNTa mAt tOl irum puRam,
5
ciRu tozil makAar ERi, cENOrkkut
tuRukal man'tiyin tOnRum Uran,
mAri Igkai mAt taLir anna
am mA mEni, Ay izai, makaLir
Aram tAgkiya alarmulai Akattu
10
ArAk kAtaloTu tAr iTai kuzaiya,
muzavu mukam pularA vizavuTai viyal n'akar,
vatuvai mEvalan Akalin, atu pulan'tu,
aTupOr vELir vIrai muntuRai,
n'eTu veL uppin n'irampAk kuppai,
15
peru peyaRku urukiyAagku,
tirun'tuizai n'ekizn'tana, taTa men tOLE?
vAyil vENTic cenRa viRalikkut talaimakaL vAyil maRuttatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

258. kuRijci
n'annan utiyan arug kaTip pAzi,
tol mutir vELir Ompinar vaitta
ponninum arumai n'anku aRin'tum, annOT
tunnalammAtO eninum, aHtu ollAy
5
taN mazai tavazum tAz n'Ir n'anan'talaik
kaTug kARRu eTukkum n'eTum perug kunRattu
mAya iruL aLai mAy kal pOla,
mAykatil vAziya, n'ejcE! n'ALum,
mel iyaR kuRumakaL n'al akam n'acaii,
10
aravu irai tErum ajcuvaru ciRu n'eRi,
iravin eytiyum peRAay, aruL varap
pullen kaNNai pulampu koNTu, ulakattu
uLLOrkku ellAm peru n'akaiyAka,
kAmam kaimmika uRutara,
15
AnA aru paTar talaittan'tOyE!
allakuRippaTTup patippeyarn'ta talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -paraNar

331. pAlai
n'ITu n'ilai araiya ceg kuzai iruppai,
kOTu kaTain'tanna, koLLai vAn pU,
ATu paran'tanna, Inal eNkin
tOTu cinai urIi uNTa miccil
5
paig kuzait tazaiyar pazaiyar makaLir
kaN tiraL n'IL amaik kaTippin tokuttu,
kunRakac ciRukuTi maRukutoRum maRukum
cIRUr n'ATu pala piRakku oziya,
cenROr anpu ilar tOzi!enRum,
10
arun' tuRai muRRiya karug kOTTuc cIRiyAzp
pANar Arppa, pal kalam utavi,
n'ALavai irun'ta n'anai makizt titiyan,
vELiroTu porIiya, kazitta
vAL vAy anna vaRuj curam iRan'tE!
talaimakan pirivinkaN tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:59:59(இந்திய நேரம்)