தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Vinai N'anRAtal-vinai N'anRAtal

vinai n'anRAtal

33. pAlai
vinai n'anRAtal veRuppak kATTi,
"manai mAN kaRpin vANutal oziya,
kavai muRi izan'ta cen' n'ilai yAattu
onRu Ogku uyar cinai irun'ta, van paRai,
5
vILaip parun'tin kOL val cEval
vaLai vAyp pETai varu tiRam payirum
iLi tEr tIm kural icaikkum attam
celavu arugkuraiya ennAtu, cenRu, avaL
malar pATu AnRa, mai ezil, mazaik kaN
10
teLiyA n'Okkam uLLinai, uLi vAy
vem paral atara kunRu pala n'In'ti,
yAmE emiyam Aka, n'IyE
oziyac cUzn'tanaiAyin munAatu
vel pOr vAnavan kolli mImicai,
15
n'uNagku amai puraiyum vaNagku iRaip paNait tOL,
vari aNi alkul, vAl eyiRROLvayin
piriyAy Ayin n'anRuman tilla.
anRu n'am aRiyAy Ayinum, inRu n'am
ceyvinai ARRuRa vilagkin,
20
eytuvaiallaiyO, piRar n'aku poruLE?
talaimakan iTaiccurattut tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 01:28:56(இந்திய நேரம்)