தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

VEn'tu Vinai MuTittakAlai-vEn'tu Vinai MuTittakAlai

vEn'tu vinai muTittakAlai

104. mullai
vEn'tu vinai muTittakAlai, tEm pAyn'tu
ina vaNTu Arkkum taN n'aRum puRavin
ven vEl iLaiyar inpuRa, valavan
vaLpu valittu Urin allatu, muL uRin
5
mun'n'Ir maNTilam Ati ARRA
n'al n'Alku pUNTa kaTum pari n'eTun' tEr,
vAgkucinai poliya ERi; putala
pUg koTi avaraip poy ataL anna
uL il vayiRRa, veLLai veN maRi,
10
mAzkiyanna tAz peruj ceviya,
pun talaic ciRArOTu ukaLi, manRuzaik
kavai ilai Arin am kuzai kaRikkum
cIRUr pala piRakku oziya, mAlai
initu ceytanaiyAl en'tai! vAziya!
15
pani vAr kaNNaL pala pulan'tu uRaiyum
Ay toTi arivai kUn'taR
pOtu kural aNiya vEytan'tOyE!
vinai muRRi mILum talaimakaRkut tOzi colliyatu.- maturai marutan iLan'AkanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 01:29:40(இந்திய நேரம்)