தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

N'I Celavu Ayarak-n'I Celavu Ayarak

n'I celavu ayarak

107. pAlai
n'I celavu ayarak kETToRum, pala n'inain'tu,
anpin n'ejcattu, ayAap poRai melin'ta
en akattu iTumpai kaLaimAr, n'innoTu
karug kal viyal aRaik kiTappi, vayiRu tinRu
5
irum puli tuRan'ta ERRumAn uNagkal,
n'eRi cel vampalar uvan'tanar AgkaN,
olikazai n'ellin ariciyoTu OrAgku
An n'ilaip paLLi aLai peytu aTTa
vAl n'iNam urukkiya vAal veN cORu
10
pukar arait tEkkin akal ilai mAn'tum
kallA n'IL mozik kata n'Ay vaTukar
val AN aru munai n'In'ti, allAn'tu,
uku maN URu ajcum oru kAR paTTattu
innA ERRattu izukki, muTam kUrn'tu,
15
oru tanittu ozin'ta uranuTai n'On pakaTu
am kuzai iruppai aRai vAy vAn puzal
pul uLaic ciRAar villin n'Ikki,
marai kaTin'tu UTTum varaiakac cIRUr
mAlai in tuNaiAki, kAlaip
20
pacu n'anai n'aRu vIp parUup paral uRaippa,
maNa manai kamazum kAnam
tuNai Ir Oti en tOziyum varumE.
tOzi talaimakaL kuRippu aRin'tu van'tu, talaimakaRkuc colliyatu.- kAvirippUmpaTTinattuk kArikkaNNanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 01:46:21(இந்திய நேரம்)