தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

N'Ilattu Anna N'Ir-n'Ilattu Anna N'Ir

n'Ilattu anna n'Ir

314. mullai
'n'Ilattu anna n'Ir poti karuvin,
mA vicumpu atira muzagki, Aliyin
n'ilam taNNenRu kAnam kuzaippa,
inam tEr uzavar in kural iyampa,
5
maRiyuTai maTap piNai tazIi, puRavin
tirimaruppu iralai paim payir ukaLa,
Ar peyal utaviya kAr cey kAlai,
n'Ul n'eRi n'uNagkiya kAl n'avil puravi
kallenak kaRagku maNi iyampa, vallOn
10
vAc cela vaNakkiya tAp pari n'eTun' tEr
Irm puRavu iyagku vazi aRuppa, tIm toTaip
paiyuL n'al yAz cevvazi piRappa,
in' n'ilai vArAr Ayin, tam n'ilai
evankol? pANa! uraitticin, ciRitu' ena,
15
kaTavuT kaRpin maTavOL kURa,
cey vinai azin'ta maiyal n'ejcin
tuni koL paruvaral tIra, van'tOy!
initu ceytanaiyAl; vAzka, n'in kaNNi!
vEli cuRRiya vAl vI mullaip
20
perun' tAr kamazum, virun'tu oli, katuppin
in n'akai iLaiyOL kavava,
mannuka, peruma! n'in malarn'ta mArpE!
vinai muRRip pukun'ta talaimakaRkut tOzi colliyatu. - maturai aLakkar jAzAr makanAr ammaLLanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 01:46:51(இந்திய நேரம்)