தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Pun KAR PAtiri-pun KAR PAtiri

pun kAR pAtiri

237.pAlai
'pun kAR pAtiri ari n'iRat tiraL vI
n'uN koTi atiraloTu n'uNagku aRal varippa,
aravu eyiRRu anna arumpu mutir kuravin
tEn imir n'aRuj cinait tenRal pOza,
5
kuyil kural kaRRa vEnilum tuyil tuRan'tu
innA kaziyum kagkul' enRu n'in
n'al mA mEni aNi n'alam pulampa,
inaital AnRicin Ayizai! kanaitiRal
cen' tI aNagkiya cezu n'iNak kozug kuRai
10
men tinaip punkam utirtta maNTaiyoTu,
irug katir alamarum kazanik karumpin
viLai kazai pizin'ta am tIm cERRoTu,
pAl pey cen'n'eR pAcaval pakukkum
punal poru putavin, uRan'tai eytinum,
15
vinai poruLAkat taviralar kaTai civan'tu
aiya amartta uNkaN n'in
vai Er vAl eyiRu URiya n'IrE.
talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatu. -tAyagkaNNanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 01:52:08(இந்திய நேரம்)