தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KAr Etir Urumin UraRi-kAr Etir Urumin UraRi

kAr etir urumin uraRi

361
kAr etir urumin uraRi, kallena,
Ar uyirkku alamarum ArAk kURRam!
n'in varavu ajcalan mAtO; n'an pala
kELvi muRRiya vELvi an'taNarkku,
5
arug kalam n'IroTu citaRi, perun'takait
tAyin n'anRu palarkku Ittu,
teruL n'aTai mA kaLiRoTu tan
aruL pATun'arkku n'anku aruLiyum,
uruL n'aTai ........................ nRatan
10
tAL cErun'arkku initu Ittum,
puri mAlaiyar pATinikkup
polan' tAmaraip pUm pANaroTu
kalan'tu aLaiiya n'IL irukkaiyAl
poRaiyo............ mAn n'Okkin,
15
vil ena vilagkiya puruvattu, vallena
n'alkin n'A ajcum muL eyiRRu, makaLir
alkul tAgkA acaii, mellena
............................................polagkalattu En'ti,
amiztu ena maTuppa mAn'ti, ikazvilan,
20
n'illA ulakattu............... mai n'I
colla vENTA................. mun'taRin'ta
....................................................................................
...............................................nAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:49:55(இந்திய நேரம்)