தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KAlanum KAlam PArkkum-kAlanum KAlam PArkkum

kAlanum kAlam pArkkum

41
kAlanum kAlam pArkkum; pArAtu,
vEl INTu tAnai vizumiyOr tolaiya,
vENTu iTattu aTUum vel pOr vEn'tE!
ticai iru n'Ankum uRkam uRkavum,
5
peru marattu, ilai il n'eTug kOTu vaRRal paRRavum,
veg katirk kanali tuRRavum, piRavum,
ajcuvarat takun'a puLLuk kural iyampavum,
eyiRu n'ilattu vIzavum, eNNey ATavum,
kaLiRu mEl koLLavum, kAzakam n'Ippavum,
10
veLLi n'On paTai kaTTiloTu kavizavum,
kanavin ariyana kANA, n'anavil
ceruc cey munpa! n'in varu tiRan n'Okki,
maiyal koNTa Emam il irukkaiyar,
putalvar pUg kaN mutti, manaiyOTku
15
evvam karakkum paital mAkkaLoTu
perug kalakkuRRanRAl tAnE kARROTu
eri n'ikazn'tanna celavin
ceru miku vaLava! n'in cinaiiyOr n'ATE.
tiNai vajci; tuRai koRRavaLLai.
avanaik kOvUr kizAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:50:18(இந்திய நேரம்)