தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KIz N'IrAn MIn-kIz N'IrAn MIn

kIz n'IrAn mIn

396
kIz n'IrAn mIn vazagkun'tu;
mI n'IrAn, kaN anna, malar pUkkun'tu;
kazi cuRRiya viLai kazani,
arip paRaiyAn puL Oppun'tu;
5
n'eTun'Ir kUum maNal taN kAn
men paRaiyAn puL iriyun'tu;
n'anaik kaLLin manaik kOcar
tIm tERal n'aRavu makizn'tu,
tIm kuravaik koLait tAgkun'tu;
10
uL ilOrkku vali Akuvan,
kEL ilOrkkuk kEL Akuvan,
kazumiya ven vEl vELE,
vaLa n'Ir vATTARRu eziniyAtan;
kiNaiyEm, peruma!
15
kozun' taTiya cUTu enkO?
vaLa n'anaiyin maTTu enkO?
kuRu muyalin n'iNam peytan'ta
n'aRu n'eyya cORu enkO?
tiRan'tu maRan'ta kUTTumutal
20
mukan'tu koLLum uNavu enkO?
annavai pala pala
...................................................run'ataya
irum pEr okkal arun'tu ejciya
aLittu uvappa, IttOn en'tai;
25
emmOr Akkak kagkuNTE;
mAri vAnattu mIn n'AppaN,
viri katira veN tigkaLin,
viLagkit tOnRuka, avan kalagkA n'al icai!
yAmum piRarum vAztta, n'ALum
30
n'iraicAl n'an kalan n'alki,
urai celac ciRakka, avan pATalcAl vaLanE!
tiNaiyum tuRaiyum avai.
vATTARRu eziniyAtanai mAgkuTi kizAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:50:55(இந்திய நேரம்)